154/1998 Sb.

Novela zákona o státních symbolech ČR

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
154/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. června 1998,
kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se slova "na slova" nahrazují spojkou "a".Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.