Obsah Dostupné filtry
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (3)
... další položky

287/1997 Sb. Novela zák. o platu ústavních činitelů

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
287/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. listopadu 1997,
kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., se doplňuje takto:
Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
"§ 4a
Představiteli a soudci další plat za druhé pololetí roku 1997 nenáleží.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.