Obsah Dostupné filtry
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky

167/1997 Sb. Novela vyhl. o fondu kulturních a sociálních potřeb

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
167/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 15. července 1997,
kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Ministerstvo financí stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:
Čl.I
Ve vyhlášce Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, se § 10 doplňuje odstavcem 5, který zní:
"(5) V mimořádných případech stanovených vládou nebo obcí pro organizace, jichž je obec zřizovatelem nebo zakladatelem, lze poskytovat dary též jiným fyzickým a právnickým osobám. Na tyto dary se nevztahuje omezení podle odstavce 3.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Pilip v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.