Obsah Dostupné filtry
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky
Předpisy měst a obcí ČR (1)
... další položky
Monografie (4)
... další položky

19/1996 Sb. o zvýšení důchodů v roce 1996
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Související
  dokumenty
  Znění
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
19/1996 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. ledna 1996
o zvýšení důchodů v roce 1996
Změna: 134/1997 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen "zákon"):
§ 1
Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. dubnem 1996 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. březnu 1996 tak, že
a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 240 Kč měsíčně,
b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 8 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
§ 2
(1) Základní výměry důchodů přiznávaných po 31. březnu 1996 uvedené v § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 45 odst. 1, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona činí 920 Kč měsíčně.
(2) Procentní výměry důchodů přiznávaných od 1. dubna 1996 do 31. prosince 1996 se zvyšují ode dne přiznání o 8 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni přiznání důchodu, a to před její úpravou podle § 46 nebo § 59 zákona.
§ 3
(1) Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle tohoto nařízení.
(2) Je-li důchod náležející ke dni splátky důchodu v měsíci, do něhož spadá den, od něhož se důchody zvyšují, upraven pro souběh s jiným důchodem nebo s příjmem z výdělečné činnosti, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, zvýšení procentní výměry důchodu podle § 1 písm. b) nebo § 2 odst. 2 podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny.
§ 4
Základní výměry důchodů přiznávaných po 31. březnu 1996, pokud se jejich výše stanoví s použitím předpisů platných před 1. lednem 1996, činí 920 Kč měsíčně; v této částce je zahrnuto zvýšení důchodu o pevnou částku.1)
§ 5
zrušen
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1996.
Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.
1) § 99 odst. 1 zákona. Zákon č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.