167/1994 Sb.

, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
167/1994 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. srpna 1994,
kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany
Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě:
§ 1
(1) Občanům, kteří podali prohlášení o odepření výkonu vojenské základní služby před 29. červencem 1993 a jsou povinni vykonat civilní službu v délce 27 měsíců, se délka civilní služby zkracuje na 18 měsíců.
(2) Občanům, kteří podali prohlášení o odepření výkonu vojenské základní služby před 29. červencem 1993 během výkonu vojenské základní služby, která měla trvat 18 měsíců, se délka civilní služby zkracuje o jednu třetinu.
(3) Občanům uvedeným v odstavcích 1 a 2, kteří ke dni účinnosti tohoto nařízení vykonávají civilní službu, se její výkon ukončí, jestliže ji vykonali nejméně v délce stanovené podle odstavce 1 nebo 2.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1994.
Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.