277/1993 Sb.

Novela vyhl. o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
277/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 29. října 1993
o doplnění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem:
Čl.I
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), se doplňuje takto:
V § 38 odst. 6 písm. c) se za slova "sepsaná advokátem" vkládají slova "nebo komerčním právníkem".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Radouch v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.