135/1993 Sb.

, kterým se doplňuje zákon o civilní službě

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (2)
... další položky
135/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. dubna 1993, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, se doplňuje takto:
Dosavadní text § 10 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Odvedenec nebo voják v základní (náhradní) službě, jehož odvodní řízení bylo ukončeno před 16. lednem 1992, může prohlášení z důvodů uvedených v § 1 odst. 1 písemně podat do 1. července 1993.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1993.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.