Obsah Dostupné filtry
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (2)
... další položky

135/1993 Sb. , kterým se doplňuje zákon o civilní službě

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
135/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. dubna 1993, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, se doplňuje takto:
Dosavadní text § 10 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Odvedenec nebo voják v základní (náhradní) službě, jehož odvodní řízení bylo ukončeno před 16. lednem 1992, může prohlášení z důvodů uvedených v § 1 odst. 1 písemně podat do 1. července 1993.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1993.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.