Obsah Dostupné filtry
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky

115/1993 Sb. novela zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
115/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. března 1993, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb., č. 303/1990 Sb., č. 558/1991 Sb. a č. 25/1993 Sb., se doplňuje takto:
"(5) Vyšetřování trestných činů příslušníků Bezpečnostní informační služby České republiky4) konají vyšetřovatelé inspekce této služby.".
Poznámka č. 4) pod čarou zní:
"4) Zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1993.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.