Obsah Dostupné filtry
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Vybraná judikatura (3)
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky

61/1993 Sb. k provedení zákona o oddělení měny

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
61/1993 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. února 1993 k provedení zákona o oddělení měny
Vláda nařizuje podle § 13 odst. 1 zákona č. 60/1993 Sb., o oddělení měny, (dále jen "zákon"):
§ 1
Měna České republiky se dnem 8. února 1993 odděluje od československé měny.
§ 2
(1) Výměna bankovek podléhajících okolkování (dále jen "bankovky") oprávněným osobám (§ 2 odst. 1 zákona) ve výměnných místech (§ 2 odst. 1 zákona) se provede ve dnech od 4. února do 7. února 1993. Cizincům (§ 3 odst. 1 zákona) se provede výměna v pobočkách České národní banky a ve vybraných pobočkách bank ve dnech od 7. února do 9. února 1993.
(2) Výměna bankovek právnickým osobám (§ 4 odst. 1 zákona) a fyzickým osobám - podnikatelům (§ 5 zákona) se provede v bankách ve dnech od 8. února do 9. února 1993. Dovolí-li to technické a provozní podmínky, mohou banky provádět výměnu bankovek právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům i dne 7. února 1993.
§ 3
Ode dne oddělení měny omezí banky výběry hotovostí z účtů u bank a z vkladních knížek,
a) provádí-li výběr oprávněná osoba nebo cizinec, na dobu nejdéle sedmi dnů;
b) provádí-li výběr částky nad 10 000 Kč právnická osoba, s výjimkou banky nebo organizační jednotky České pošty, s.p., nebo fyzická osoba - podnikatel, a nejedná se o výběr prostředků na mzdy, na dobu sedmi dnů.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Klaus v.r.
Místopředseda vlády a ministr financí:
Kočárník v.r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.