285/1991 Sb.

novela zákona ČNR o převodu majetku státu na jiné osoby

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
285/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. června 1991,
kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, se doplňuje takto:
Za § 24 se vkládá § 24a, který zní:
"§ 24a
Ministerstvo vydá k provedení tohoto zákona obecně závazný právní předpis, kterým se stanoví osnova pro vypracování privatizačního projektu.6)".
6) § 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.