458/1990 Sb.

doplňení zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (2)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
458/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. října 1990,
kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, se doplňuje takto:
1. V § 4 se v první větě za slova "s výjimkou" vkládají slova "cizích států, organizace zabezpečující podmínky pro činnost diplomatických a konzulárních misí,".
2. V § 15 odst. 2 se za slova "vlastnické právo" vkládají slova "cizích států, československého státu, pokud právo hospodaření vykonává organizace zabezpečující podmínky pro činnost diplomatických a konzulárních misí,".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.