429/1990 Sb.

o zrušení vládního nařízení o nové organizaci čs. filmu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
429/1990 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 2. srpna 1990,
kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky podle § 1 odst. 3 dekretu prezidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu, nařizuje:
§ 1
(1) Ústřední ředitelství Československého filmu (dále jen "Ústřední ředitelství") se dnem 31. prosince 1990 ruší a vstupuje do likvidace.
(2) Pro likvidaci se přiměřeně použijí ustanovení hospodářského zákoníku o likvidaci státního podniku.1)
(3) Ústřední ředitelství provedením likvidace zaniká.
§ 2
Vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu, se ruší.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1990.
Čalfa v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.