Obsah Dostupné filtry
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (2)
... další položky

101/1990 Sb. o změně názvu Československé federativní republiky

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
101/1990 Sb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 20. dubna 1990
o změně názvu Československé federativní republiky
Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
Čl.I
Název "Československá federativní republika" se mění na "Česká a Slovenská Federativní Republika" v jazyce českém a "Česká a Slovenská Federatívna Republika" v jazyce slovenském; obě znění jsou rovnocenná.
Čl.II
Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název "Československá federativní republika", rozumí se tím název státu podle tohoto zákona.
Čl.III
Zrušuje se ústavní zákon č. 81/1990 Sb., o změně názvu Československé socialistické republiky.
Čl.IV
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.