Obsah Dostupné filtry
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky

110/1988 Sb. zrušení nař. o příslušnosti k povolování výrob. specializace

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
110/1988 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky
ze dne 22. června 1988,
kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 26 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:
§ 1
Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.
Adamec, v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.