Obsah Dostupné filtry
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky

58/1984 Sb. , kterým se mění zákon o pěstounské péči

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
58/1984 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. června 1984,
kterým se mění zákon o pěstounské péči
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, se mění takto:
1. V § 5 se vypouštějí odstavce 5 a 6.
2. § 21 zní:
"§ 21
Vláda Československé socialistické republiky může v souladu s dlouhodobým programem společenské péče o děti, o něž není jinak náležitě postaráno, zvyšovat částky příspěvku pro dítě a odměny pěstouna podle tohoto zákona.".
3. V § 22 odst. 2 se vypouštějí tato slova: "a o jeho vlastní příjem".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1984.
Husák v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.