133/1965 Sb.

změna prov. vyhlášky k zák. o evidenci nemovitostí

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Monografie (1)
... další položky
133/1965 Sb.
VYHLÁŠKA
Ústřední správy geodézie a kartografie
ze dne 24. listopadu 1965
o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Ústřední správa geodézie a kartografie v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány stanoví podle § 11 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí:
Čl.I
První odstavec "Společných ustanovení k odstavcům a) až c)" bodu 5 oddílu A přílohy k vyhlášce č. 23/1964 Sb. se mění takto:
"Plochy, osázené zákrsky a čtvrtkmeny všech druhů ovocných stromů a plochy osázené polokmeny meruněk a bobulovinami nebo připravené rigolační orbou k výsadbě ovocných sadů, se posuzují jako ovocné sady ihned po provedené výsadbě nebo rigolaci v běžném roce a výsadby ostatních polokmenů (mimo meruněk) a vysokokmenů po 6 letech od výsadby. Svažité pozemky, připravené pro výsadbu ovocných stromů terasováním, se posuzují jako ovocné sady ihned po dokončení výstavby teras bez ohledu na to, jaký druh a tvar ovocných stromů bude na nich vysázen."
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
inž. Průša v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.