946/1811 Sb.z.s.

Obecný zákoník občanský

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (25)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (3339)
... další položky
Vybraná judikatura (26)
... další položky
Články a jiné dokumenty (364)
... další položky
Monografie (135)
... další položky
Meritum (11)
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
Změna: 108/1933 Sb.
Změna: 64/1944 Sb.
Změna: 117/1945 Sb.
Změna: 41/1948 Sb.
Změna: 194/1949 Sb.
Změna: 266/1949 Sb.
Změna: 141/1950 Sb.
xxxx
xxxxxx
Pojem občanského práva
§ 1
zrušen
x x
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxxx
xxxxx xxxxxx
x x
xxxxxx
§ 5
zrušen
xxxxxx
x x
xxxxxx
§ 7
zrušen
x x
xxxxxx
xxxx xxxtnosti zákona
§ 9
zrušen
Jinaké způsoby předpxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 11
zrušen
xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx
d) Výsady
§ 13
zrušen
Hlavní roztřídění občanského práva
§ 14
zrušen
xxx xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxx
zrušena
Osobní práva
§ 15
zrušen
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx
Právní domněnka těchže
§ 17
zrušen
xxxxxxxxxxx xxxxx
§ 18
xxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
II. Osobní práva z vlastnosti, věku nebo nedostatxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxx
§ 27
zrušen
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
xxx xx xxxxxxx
x xx
xxxxxx
Práva cizinců
§ 3x
xxxxxx
§ 34
zrušen
§ 35
zrušen
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
§ 38
zrušen
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Rodina, příbuzenství a švakrovství
§ 40
zrušen
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
VIII. Ochrana jména
x xx
xxxxxx
HLAVA DRUHÁ
zrušena
Pojem manželství
§ 44
zxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
Pravidlo o způsobilosti uzxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxstatek přivolení,
a) pro nemohoucnost k přivolení;
§ 48
zrušen
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 51
zrušen
x xx
xxxšen
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 56
zrušen
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 59
zrušen
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxušen
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxedkem odsouzení k těžkému kriminálnímu trestu;
§ 61
zrušen
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx x xx manželského zák. z 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.].
příbuzenství;
§ 65
zrušen
nebo švakrovství;
§ 66
[zrušen § 25 manželsxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx x xxxx
nebo zavraždění manžela
§ 68
zrušen
III. Nedostatek podstatných obřadnxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxx
xx xxxxxxxx
x xx
xxušen
§ 71
zrušen
x xx
xxxxxx
§ 73
zrušen
x xx
xxxxxx
§ 75
zrušen
x xx
xxxxxx
§ 77
[zrušen článkem IIxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xx x xx xxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 79
zrušen
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 84
zrušen
§ xx
xxxxxx
x xx
xxxxxn
x x7
zrušen
x 88
zrušen
Účinek platného manželství: práva a povinnosti manželů;
§ 89
zrušen
společné;
§ 90
zrušen
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
manželčiny.
§ 92
zrušen
Zrušení manželského společenství
§ 93
zrušen
I. Zdánlivé: prohlášením původní neplatnosti. Způsob zahájení,
§ 94
[zrušen § 25 manželského zákona z 22. kvěxxx xxxxx xx xxx xxx xx x xxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
Zvláště pro nemohoucnost
§ 100
zrušen
§ 101
zrušen
x xxx
xxxxxx
II. Skutečné zrušení
a) dočasný rozvod; ve srozumění
§ 103
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 105
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Způsob opětného spojení
§ 110
zrušen
x) úplná rozluka; u katolíků smrtí,
§ 111
[zrušen § 25 manželského zákona z 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.].
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 113
zrušen
§ 114
zrušen
x xxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx x xxx
x xxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x919 č. 320 Sb. z. a n.]
Rozdělení jmění
§ 117
xxxxxx
Způsob opětného spojení
§ 118
zrušen
x xxx
xxxxxxx x xx manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
§ 120
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
a) v příčině překážek manželství;
§ 124
[zrušen cís. nařízením z 29. listopadu 1859 č. 217 ř.z.]
§ xxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx x xxx
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
c) oddavků;
§ 127
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) rozvodu;
§ 132
zrušen
e) rozluky;
§ 133
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
§ 134
[zrušen x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx x xxx
x xxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx x xxx
x x36
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
HLAVA TŘETÍ
zrušena
Vznik právníxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxx
xxxxxx
Zákonné určení manželského zrození
§ 138
zrušen
Společná práva a povinnosti rodičů
§ 139
zrušen
§ 140
zrušen
§ 141
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 145
zrušen
§ 146
zrušen
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxx
xxxxxx
Následky téže:
a) se zřetelem k volbě povolání dětí;
§ 148
zrušex
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 151
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 154
zrušen
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxelských dětí
§ 155
zrušen
§ 156
zrušen
§ 157
zrušen
§ 158
zrušen
§ 159
zrušen
x xxxx
xxxxxn
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x 160
zrušen
xx xxxxxxxxxm sňatkem;
§ 161
zrušen
c) milostí zeměpánovou.
§ 162
zrušen
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 166
zrušen
§ 167
zrušen
§ 168
zrušen
§ 169
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 171
zrušen
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 173
zrušen
§ 174
zrxxxx
§ 175
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 178
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Svazky podobné právnímu poměru mezi rodiči a dětmi;
1. osvojení;
x xxx
xxxxxx
Požadavky
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Práva z toho vzcházející
§ 182
zrušen
§ 183
zrušen
§ 184
zrušen
xxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
2. Převzexx xx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxx
zrušena
Určení poručnictví a opatrovnictví
§ 187
zrušen
xxxxxx xxxi poručenstvím a opatrovnictvím
§ 188
zrušen
xx x xxxxxxxxxví. Podnět zřízení
x xxx
xxxxxx
xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxen
Nutné osvobození od poručenství vůbec;
§ 191
xxxxxx
§ 192
zrušxx
x xxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Dobrovolné důvody osvobozovací
§ 195
zrušen
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxví:
1. testamentární;
§ 196
zrušen
x xxx
xxxxxx
2. zákonné;
§ 1xx
xxxxxx
3. soudní.
x xxx
xxxxxx
Forma skutečného zřízení poručníka
§ 200
zrušen
xxxxxx xxx xxxxxxouti zřízení
§ 201
zrušen
Zodpovědnost poručníka a soudu co do tohoto přxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 203
zrušen
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Slib
§ 205
zrušen
Listina o tom
§ 206
zrušen
Poručenství ústavní
§ 207
zrušen
Poručenství hromadné
§ 208
xxxxxx
Sloučení hlavních poručenských povinností, výchovy a správy jmění v jedné osobě
§ 209
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxoručníkem
§ 211
zrušen
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxšen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 216
zrušen
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Určení výše a pramenů výdajx xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 220
zrušen
x xxx
xxxxxx
Zvláštní povinnosti poručenstva:
b) pokud jde o správu majetku.
Zjištění a zajištění majetku,
§ xxx
xxxxxx
uzamčením a soupisem;
§ 223
zrušen
pak odhadem jmění nebo přímo poručenským soudem,
§ 224
zrušen
nebo prostřednictvím reálního úřadu.
§ 225
zrušen
§ 226
zrušen
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
Všeobecný předpis x xxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
Zvláštní předpisy: o bezprostřední správě jmění, zvláště o drahocennostech;
§ 229
zrušen
o hotových penězích;
§ 230
zrušen
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
o nemovitém;
§ 232
zrušen
xxxxxxx xx xxovésti důležité změny;
§ 233
zrušen
xxx xxxxxxx xistin;
§ 234
zrušen
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
k zajištění nekrytých pohledávek.
§ 236
zrušen
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
Doba vyúčtování
x xxx
xxxxxx
Místo vyúčtování
§ 240
zrušen
Způsob vxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
§ 242
zrušen
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
§ 243
zrušen
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxzletilec bez poručníkova přivolení zavázán
§ 246
zrušen
§ 247
zrušex
§ 248
zrušen
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) pominutím překážky výkonu moci otcovské;
§ 250
zrušen
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) právně předpokládanou zletilostí, nastavší prominutím let;
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Případy úředního propuštění
§ 254
zrušen
§ 255
zrušen
x xxx
xxxxxx
Případy propuštění, ktexx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 258
zrušen
xxbo jiná osoba.
§ 259
zrušen
§ 260
zrušen
Podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
b) závěrexxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Poručníkovo ručení xx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Podpůrné ručení poručenského soudu
x xxx
xxxxxx
Odměna poručníkova:
a) roční;
§ 266
zrušen
xx xxxx xxx xxxxxxxxní
§ 267
zrušen
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
II. O opatrovnictví. Pojem opatrovnictví
§ 269
zrxxxx
Případy opatrovnictví:
§ 270
zrušen
a) pro nezletilce;
§ 271
zrušen
§ 272
zrušen
xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) pro nenarozené;
§ 274
xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Zřízení opatrovnictví
§ 280
zrušen
Omluvné důvody
§ 281
zrušen
Práva x xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Zánik téhož
§ 283
zrušen
xxxxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
DÍL DRUHÝ
xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Rozdělení věcí podle různosti subjektu, jemuž náležejí
§ 286
zrušen
Věci ničí, veřejný statek a státní jmění
§ 287
zrušen
Obecní sxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Soukromý statek zeměpánův
§ 289
zrušen
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Rozdělení věcí podle rozdílné jejich povahy
§ 291
zrušen
xxxxné a nehmotné věc;
§ 292
zrušen
xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx xxxxxxxxx
x x97
zrušen
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Práva se mají vůbec za movité věci pokládati;
§ 298
zxxxxx
x xxxxxxxnané pohledávky.
§ 299
zrušen
Podle kterých zákonů mají se pxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
Spotřebitelné a nespotřebitelné věci
§ 301
zrušen
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Cenitelné a necenitelné;
§ 3xx
xxxxxx
Měřítko soudního odhxxx
x xxx
xxxxxx
xxxná a mimořádná cena
§ 305
zrušen
Kterou jest vzxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Pojmy věcných a osobních práv k věcem
§ 307
zrušen
§ 308
zrušen
Prvý oddíl
práva k věcem
xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Nabytí držby. Způsobilost osoby k nabytí držby
x xxx
xxxxxx
Předměty držby
§ 311
zrušen
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
a nemůže ho svémocně nabýti
§ 319
zrušen
Účinek pouhého právního důvodu
x xxx
xxxxxx
Požadavek ke skutečnému právu držby
§ 321
xxxxxx
§ 322
zrušen
Držitel nemůže býti vyzván k udání právního důvodu
§ 323
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Jak se stává spoludržitel nepoctivým nebo nepořádným držitelem
§ 327
zrušen
Rozhodnutí o poctivosti držby
§ 328
zrušen
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xrušen
xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
c) nákladu.
§ 331
zrušen
x xxx
xxušen
xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Závazek držitele nepoctivého
§ 335
zrušen
x xxx
xxxxxx
Posuzování poctivosti držby obce
§ 337
zrušen
Pokud se držení stane žalobou nepoctivým
§ 338
zrušen
Držitelův právní prostředek pxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
zvláště prováděním stavby;
§ 340
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
a při nebezpečenství ze zřízené stavby.
§ 343
zrušen
Právní prostředek k zachování stavu držby:
a) při hrozícxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxoti několika zároveň se hlásícím uchazečům o držbu
§ 348
zrušen
Zánik držby:
a) hmotnýcx xxxxx
x xxx
xxxxxx
b) práv zapsaných ve veřejných knihách;
§ xxx
xxxxxx
c) jiných práv.
§ 351
zrušen
x xxx
xxxxxx
HLAVA DRUHÁ
zrušena
Pojem vlastnictví. Vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxxjektivním.
§ 354
zrušen
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 356
zrušen
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 358
zrušen
§ 359
zrušen
x xxx
xrušen
xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 364
zrušen
x xx4a
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 364c
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx práva:
a) Vlastní žaloba vlastnická; komu a proti komu náleží?
§ 366
zrušen
§ 367
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 370
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobcova Proti kterému držiteli tato domněnka platí?
§ 372
zrušen
§ 373
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 375
zrušen
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) předstírxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
c) puštěné držby sporné věci.
§ 378
zrušen
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
HLAVA TŘETÍ
zrušena
Právní požadavky nabytí
§ 380
zrušen
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
1. chycením zvířat;
§ 383
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxx
zrušen
§ 386
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 389
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
zrušen
§ 392
zrušen
§ xxx
xxxxxx
§ 394
zrušen
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 396
zrušen
§ 397
zrušen
c) pokladu.
§ 398
xxxxxx
§ 399
xxxxxx
§ 400
zrušen
x xxx
zrušen
xx x xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
O právu ze záchrany cizí movité věci
§ 403
zrušen
xxxxx xxxxxx
zrušena
Přírůstek
§ 404
zrušen
I. Přirozený přírůstek:
a) přirozených plodin;
b) narození zvířat;
§ 405
zrušen
§ 406
zrušen
xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxšen
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 410
zrušen
xx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxx
x xx2
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 415
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 419
zrušen
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 421
zrušen
§ 422
zrušen
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí
§ 423
zrušen
Prxxxx xxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
Prostředečný způsob nabývací
x xxx
xxxxxx
Způsoby odevzdání: 1. u movitých věcí:
a) hmotné odevzdání;
§ 426
zrušen
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Následek co do věcx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Obzvláště při nabytí:
a) smlouvou;
§ 432
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) rozsuxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
nebo c) odkazem.
§ 437
xxxxxx
Podmínečné vyznačení ve veřejné knize čili záznam
§ 438
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Následek nabytí:
a) v příčině držby;
§ 441
zrušen
xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
c) břemenx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
Rozšíření těchto předpisů na jiná věcná práva
§ 445
zrušen
Forma a opatrnosti vkladů
§ 446
zrušen
xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxa a zástavy
§ 447
zrušen
xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 450
zrušex
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx soudním uložením listin;
§ 451
zrušen
c) symbolickým odevzdxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) záznamem.
§ 453
zrušen
xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 455
zrušen
Zastavení cizí věci
§ 456
zrušen
Objektivní rozsah zástavního práva
x xxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxavy;
§ 458
zrušen
xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
c) po splatnosti pohledávky.
§ 461
zrušen
x xxx
xxxxxx
x 463
zrušen
§ 464
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 466
zrušen
Zánik zástavního práva
§ 467
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 469a)
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xLAVA SEDMÁ
zrušena
Pojem práva služebnosti
x xxx
xxxxxx
Rozdělením služebností ve služebnosti pozemkové a osobní;
§ 473
zrušen
x xxxxx a domovní služebnosti.
§ 474
zrušen
Obvyklé druhy:
a) služebností domovních;
§ 475
zrušen
§ 476
zrušen
b) služebností polních.
§ 477
zrušen
Druhy služexxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§ 479
zrušen
xxxxxx xxxxa služebnosti. Právní důvod k nabytí.
§ 480
zrušen
xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 485
zrušen
§ 486
zrušen
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Právo okna.
§ 488
zrušen
Právo okapu.
§ 489
zrušen
Právo na svod dešťové vody.
§ 490
zrušen
§ 491
zrušen
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Prostor k tomu.
§ 495
zrušen
Právo čerpati vodu.
§ 496
zrušen
xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Právo pastvy.
§ 498
zrušxx
Zákonné ustanovení:
a) o druhu dobytka;
§ 499
zrušen
b) o jeho počtu;
§ 500
zrušen
xx x xxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx užívání;
§ 504
zrušen
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 506
zrušxx
xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
a břemen;
§ 508
zrušen
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Pokud se může vztahovati na spotřebitelné věci.
§ 510
zrušen
Práva a závazky požívatele.
§ 511
zrušen
Zvláště:
a) co do břemen vxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xdržování věcí;
§ 513
zrušen
x) provádění staveb;
§ 514
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) melioračních nákladů.
§ 517
zrušen
xxxxxxx x xxxx
§ 518
zrušen
xxxxxx xxitků při zániku požívání.
§ 519
zrušen
Pokud je osoba k užívání oprávněná nebo požívatel povinen dáti jistotu.
§ 520
zrušen
xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
zrušen
§ 522
zrušen
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Zánik služebnosti. Všeobecně.
§ 524
zrušen
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx5
xxxxxx
b) spojením;
§ 526
zrušen
c) uplynutím času.
§ 527
zrušen
§ 528
zrušen
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxužitelnost na stálé důchody
§ 530
zrušen
xxxxx xxxx
xxušena
Pozůstalost
§ 531
zrušen
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 534
zrušen
Rozdíl mezi dědictvím a odkazem.
§ 535
zrušen
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ xxx
xxxxxx
Dědická způsobilost.
§ 538
zrušen
§ 539
zrušen
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 541
zrušen
§ 542
zrušen
§ 543
zrušen
x xxx
xxxxxx
Dle které doby jest posuzovati způsobilost.
§ 54x
xxxxxx
x xxx
xxušen
Účinek přijetí dědictví.
§ 5xx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 550
zrušen
Zřeknutí se dědického práva.
§ 551
zrušen
HLAVA DEVÁTÁ
zrušena
Projev poslední vůle
§ xxx
xxxxxx
Náležitosti: xx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Přidělení dědictví:
a) je-li jen jeden dědic;
§ 554
zrušen
b) je-li jich několik bez rozdělení;
§ 555
zrušen
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdni s podíly, druzí bez podílů.
§ 557
zrušen
x xxx
xxxxxx
Kteří dědicové se pokládají za jednu osobu.
§ 559
zrušen
xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 562
zrušen
x xxx
xxxxxx
Projev musí býti rozvážný, určitý a svobodný.
§ 564
zrušen
x xxx
xxxxxx
Příčiny nezpůsxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 567
zrušen
2. prohlášení za marnotratného; pokud;
§ 568
zrušen
xx xxdostatek věku;
§ 569
zrušen
4. podstatný omyl;
x xxx
xxxxxx
§ 571
zrušen
x xxx
xxxxxx
5. řeholní sliby;
§ 573
zrušen
6. těžký kriminální txxxxx
x xxx
xxxxxx
Doba platnosti pořízení.
§ 575
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
1. mimosoudních písemných;
§ 578
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 580
zrušen
§ 581
zrušen
§ 582
zrušen
§ 583
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 586
zrušen
3. soudních.
§ 587
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 589
zrušen
x xxx
xxxxxx
Svědkové nezpůsobilí při poslednícx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 592
[Zrušen dílčí novelou I. § 57.]
§ 593
zrušen
§ 594
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 596
zrušen
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 598
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 600
zrušen
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Dědické smlouvy xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
O xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
HLAVA DESÁTÁ
zrušena
Náhradnictví obecné.
§ 604
zrušen
§ 605
zrušen
xxxxx x něho.
§ 606
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Mlčky učiněné svěřenské náhradnictví.
§ 610
zruxxx
Omezení svěřenského náhradnictví.
§ xxx
xxxxxx
§ 612
zrušen
Práva dědicxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Výklad náhradnictví.
§ 614
zrušen
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 616
zrušen
§ 617
zrušen
xxxřenství.
§ 618
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
zrušen
§ 627
zrušen
§ 628
zrušen
§ 629
zrušen
§ 630
zrušen
§ 631
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 640
zrušen
§ 641
zrušen
§ 642
zrušen
§ 643
zrušen
§ 644
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxx x xxxx xxxx odkázati;
§ 647
zrušen
x xxx
xxxxxx
a koho lze obtížiti tím, aby odkaz zapravil.
§ 649
zrušen
§ 650
zrušen
§ 651
zrxxxx
Náhradnictví při odxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Předměty odkazu.
§ 653
zrušen
x xxx
xxxxxx
Všeobecné vykládací pravidlo při odkazech.
§ 655
zrušen
xxxxxxxx xxxxxisy o odkazu:
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) odkaz věci určité;
§ 660
zrušen
§ 661
xxxxxx
c) věci cizí;
§ 662
zrušen
d) pohledávky;
§ 663
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 667
zrušen
§ 668
zrušen
xx xxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
f) zaopatření; výchovy; nebo stravy;
§ 672
zrušen
§ 673
zrušen
g) svršků; domácího zařízení;
§ 674
zrušen
h) schránky;
§ 675
zrušen
§ 676
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
l) hotovosti;
§ 680
zrušen
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxxu při odkazech.
§ 684
zrušen
xxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxzovníkovo právo na zajištění.
§ 688
zrušen
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x 689
zrušen
Právo dědicovo, jestliže břemena vyčerpávají podstatu;
§ 6xx
xxxxxx
§ 691
zrušen
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 693
zrušen
O zákonnýxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
Zůstavitelovo právo omeziti nebo změniti svoji poslední vůli.
§ 695
zrušen
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
1. Výminka.
§ 696
zrušen
xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) o nemožných nebo nedovolených;
§ 698
zrušen
c) o výmxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) o výmince, vylučující sňatek;
§ 700
zrušen
§ 701
zrušen
Zda výminku dlužno vztahovati i na náhradníky;
§ 70x
xxxxxx
Účinek možné odkládací výminky.
§ 703
zrušen
xx xxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
§ 705
zrušen
§ 706
zrušen
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 708
zrušen
3. Příkaz.
§ 709
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ xxx
xxxxxx
O zrušení pořízení a to:
1. zřízením nového pořízení; závěti;
§ 713
zrušen
xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 715
zrušen
xxx xxxxxxe na dříve prohlášenou nezměnitelnost.
§ 716
zrušen
xx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 718
zrušen
xx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 722
zrušen
x xxx
xxxxxx
nebo c) předpokládaným.
§ 724
zrušen
§ 725
zrušen
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
zrušena
Případy zákonné posloupnosti dědické.
§ 727
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Jejich třídy způsobilx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
1. třída: Děti;
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 734
zrušen
2. třída: Rodiče a jejich potomci;
§ 735
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
3. třídxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 742
zrušen
§ 743
zrušen
§ 744
zrušen
§ 745
zrušen
§ 746
zrušen
§ 747
zrušen
§ 748
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Vyloučení vzdálenějších příbuzných.
§ 751
zrušen
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx manžela.
§ 757
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 759
zrušen
Pozůstalost bez dědiců.
§ 760
zrušen
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxti.
§ 761
zrušen
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxm osobám jakožto nepominutelným dědicům přináleží díl povinný.
§ 762
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 766
zrušen
x x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Požaxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xx0
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 772
zrušen
§ 773
zrušen
Jak má býti povinný xxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) při úplném oxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 777
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 780
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 782
zrušen
Kdo má přispěti k úhradě dědického a povinného dílu.
§ 783
zrušen
Způsob vyměření a výpočtu povinného dílu.
§ 784
zrušen
§ 785
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 788
zrušen
x xxx
xxxxxx
nebo do podílu dědického při zákonné posloupnosti dědicxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxxxxxx xx slušné zaopatření.
§ 796
zrušen
HLAVA PATNÁCTÁ
zrušena
Podmínkx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 798
zrušen
Prokázání právního důvodu: přihláška dědická.
§ 7xx
xxxxxx
§ 800
xxxxxx
Účinek přihlášky bezvýhradné,
§ 801
zrušen
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxu nebo nepodmíněnému nastoupení neb odmítnutí dědictví.
§ 803
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 805
zrušen
x xxx
xxxxxx
x x07
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) Zajištěxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) Svolání věřitelů pozůstalosti.
§ 813
zrušxx
Účinek sxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
neb opomenutí téhož.
§ 81x
xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxí poslední vůle buď od vykonavatele závěti;
§ 816
zrušen
nebo od dědice.
§ 817
zrušen
§ 818
zrušen
Kdy se má dědictví odevzdati.
§ 819
zrušen
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Žaloby dědické.
§ 823
zrušex
Účinkx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
zrušena
Vznik společenství.
§ 825
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Společná práva podílníků.
§ 828
zrušen
Práva podílníka k jeho podílu.
§ 829
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 831
zrušen
§ 832
zrušen
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xe zřetelem k hlavní věci;
§ 833
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxušen
§ 837
zrušen
§ 838
zrušen
xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 840
zrušen
c) k rozdělení.
§ 841
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 843
zrušen
§ 844
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 848
zrušen
§ 848a
zrušen
x xxx
xxxxxx
O obnově a opravě hranic.
§ 850
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Domněnka společenství.
§ 854
zrušen
§ 855
zrušen
§ 856
zrušen
§ 857
zrušen
§ 858
zrušen
Oddíl druhý.
zrušen
HLAVA SEDMNÁCTÁ
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Veřejné přislíbení.
§ 860
zrušen
§ 860a
zrušen
§ 860b
zrušen
Sjednání smlouvy
§ 861
zrušen
§ 862
zrušen
§ 8xxx
xxxxxx
§ 863
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 867
zrušen
x xxx
xxxxen
xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 871
zrušen
§ 872
§ 873
zrušen
§ 874
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 876
zruxxx
x xxx
xxxxxx
3. Mxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 880a
zrušen
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§ 881
zrušen
x xxx
xxxxxx
Forma smluv.
§ 883
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxšen
x xxx
xxxxxx
§ 887
zrušen
Společný závazek a oprávnění.
§ 888
zxxxxx
§ 889
zrušen
x xxx
xxxxxx
Korrealita.
§ 8xx
xxxxxx
§ 892
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 895
zrušen
x xxx
xxxxxx
Vedlejší ustanovení při smlouvách:
1. Výminky;
§ 897
zrušxx
x xxx
xxxxxx
§ 899
zrušen
x xxx
xrušen
2. Pohnutka;
§ 901
zrušen
3. Čas, místo a způsob splnění.
§ 902
zrušen
§ 903
zrušen
§ 904
zrušen
§ 905
zrušen
§ 906
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 910
zrušen
§ 911
zrušen
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 913
zrušen
Vykládací pravidla při smlouvách.
§ 914
zrušen
x xxx
xxxšen
x xxx
xxxxxx
Všeobecná ustanovexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 918
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 920
zxxxxx
x xxx
xxxxxx
Sxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Případy správy.
§ 923
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 926
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 928
zrušen
§ 929
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Účinek.
§ 932
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Odšxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxšen
O úmluvě a budoucí smlouvě.
§ 936
zrušen
x xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
HLAVA OSMNÁCTÁ
zrušena
Darování.
§ 938
zrušen
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Darování odměnné.
§ xxx
xxxxxx
§ 941
zrušen
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Forma daxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
a míra darování.
§ 944
zrušen
xxxud dárce ručí za darované.
§ 945
zrušen
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
2. pro nevděk;
§ 948
xxxxxx
§ 9xx
xxxxxx
3. pro zkrácení povinné výživy;
§ 950
zxxxxx
x. povinného dílu.
§ 951
zrušen
§ 952
zrušen
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Darování na případ smrti.
§ 956
zrušen
HLAVA DEVATENÁCTÁ
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 958
zrušen
Kdy přechází ve smlouvu o zápůjčku nebo o půjčku;
§ 959
zrušen
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Povinnosti a práva schxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 962
zrušen
§ 963
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 966
zrušen
x xxxxxxxxxxx
§ 967
zrušen
Sekvestr.
§ 968
zrxxxx
Zda-li náleží schovateli mzda.
§ 969
zrušen
xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 970a
zrušen
x xxxx
xxušen
x xxxx
xxxxxx
HLAVA DVACÁTÁ
zrušena
Smlouva o půjčku.
§ 971
zrušxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xe týká užívání;
§ 972
zrušen
xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 974
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 976
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 979
zrušen
§ 980
zrušen
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
Zápůjčka peněžitá.
§ 985
zrušen
xx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 988
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
c) zápůjčka v jiných spotřebitelných předmětech.