Obsah Dostupné filtry
Předpisy (25)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (3341)
... další položky
Vybraná judikatura (26)
... další položky
Články a jiné dokumenty (243)
... další položky
Monografie (125)
... další položky
Meritum (10)
... další položky

946/1811 Sb.z.s. Obecný zákoník občanský
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Související
  dokumenty
  Znění
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
Změna: 108/1933 Sb.
Změna: 64/1944 Sb.
Změna: 117/1945 Sb.
Změna: 41/1948 Sb.
Změna: 194/1949 Sb.
Změna: 266/1949 Sb.
Změna: 141/1950 Sb.
xxxx
xxxxxx
Pojem občanského práva
§ 1
zrušen
x x
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxxx
xxxxx xxxxxx
x x
xxxxxx
§ 5
zrušen
xxxxxx
x x
xxxxxx
§ 7
zrušen
x x
xxxxxx
xxxx xxxtnosti zákona
§ 9
zrušen
Jinaké způsoby předpxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 11
zrušen
xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx
d) Výsady
§ 13
zrušen
Hlavní roztřídění občanského práva
§ 14
zrušen
xxx xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxx
zrušena
Osobní práva
§ 15
zrušen
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx
Právní domněnka těchže
§ 17
zrušen
xxxxxxxxxxx xxxxx
§ 18
xxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
II. Osobní práva z vlastnosti, věku nebo nedostatxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxx
§ 27
zrušen
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
xxx xx xxxxxxx
x xx
xxxxxx
Práva cizinců
§ 3x
xxxxxx
§ 34
zrušen
§ 35
zrušen
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
§ 38
zrušen
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Rodina, příbuzenství a švakrovství
§ 40
zrušen
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
VIII. Ochrana jména
x xx
xxxxxx
HLAVA DRUHÁ
zrušena
Pojem manželství
§ 44
zxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
Pravidlo o způsobilosti uzxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxstatek přivolení,
a) pro nemohoucnost k přivolení;
§ 48
zrušen
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 51
zrušen
x xx
xxxšen
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 56
zrušen
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 59
zrušen
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxušen
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxedkem odsouzení k těžkému kriminálnímu trestu;
§ 61
zrušen
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx x xx manželského zák. z 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.].
příbuzenství;
§ 65
zrušen
nebo švakrovství;
§ 66
[zrušen § 25 manželsxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx x xxxx
nebo zavraždění manžela
§ 68
zrušen
III. Nedostatek podstatných obřadnxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxx
xx xxxxxxxx
x xx
xxušen
§ 71
zrušen
x xx
xxxxxx
§ 73
zrušen
x xx
xxxxxx
§ 75
zrušen
x xx
xxxxxx
§ 77
[zrušen článkem IIxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xx x xx xxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 79
zrušen
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
§ 84
zrušen
§ xx
xxxxxx
x xx
xxxxxn
x x7
zrušen
x 88
zrušen
Účinek platného manželství: práva a povinnosti manželů;
§ 89
zrušen
společné;
§ 90
zrušen
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
manželčiny.
§ 92
zrušen
Zrušení manželského společenství
§ 93
zrušen
I. Zdánlivé: prohlášením původní neplatnosti. Způsob zahájení,
§ 94
[zrušen § 25 manželského zákona z 22. kvěxxx xxxxx xx xxx xxx xx x xxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
x xx
xxxxxx
Zvláště pro nemohoucnost
§ 100
zrušen
§ 101
zrušen
x xxx
xxxxxx
II. Skutečné zrušení
a) dočasný rozvod; ve srozumění
§ 103
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 105
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Způsob opětného spojení
§ 110
zrušen
x) úplná rozluka; u katolíků smrtí,
§ 111
[zrušen § 25 manželského zákona z 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.].
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 113
zrušen
§ 114
zrušen
x xxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx x xxx
x xxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x919 č. 320 Sb. z. a n.]
Rozdělení jmění
§ 117
xxxxxx
Způsob opětného spojení
§ 118
zrušen
x xxx
xxxxxxx x xx manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
§ 120
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
a) v příčině překážek manželství;
§ 124
[zrušen cís. nařízením z 29. listopadu 1859 č. 217 ř.z.]
§ xxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx x xxx
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
c) oddavků;
§ 127
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) rozvodu;
§ 132
zrušen
e) rozluky;
§ 133
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
§ 134
[zrušen x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx x xxx
x xxx
xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx x xxx
x x36
[zrušen § 25 manželského zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.]
HLAVA TŘETÍ
zrušena
Vznik právníxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxx
xxxxxx
Zákonné určení manželského zrození
§ 138
zrušen
Společná práva a povinnosti rodičů
§ 139
zrušen
§ 140
zrušen
§ 141
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 145
zrušen
§ 146
zrušen
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxx
xxxxxx
Následky téže:
a) se zřetelem k volbě povolání dětí;
§ 148
zrušex
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 151
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 154
zrušen
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxelských dětí
§ 155
zrušen
§ 156
zrušen
§ 157
zrušen
§ 158
zrušen
§ 159
zrušen
x xxxx
xxxxxn
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x 160
zrušen
xx xxxxxxxxxm sňatkem;
§ 161
zrušen
c) milostí zeměpánovou.
§ 162
zrušen
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 166
zrušen
§ 167
zrušen
§ 168
zrušen
§ 169
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 171
zrušen
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 173
zrušen
§ 174
zrxxxx
§ 175
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 178
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Svazky podobné právnímu poměru mezi rodiči a dětmi;
1. osvojení;
x xxx
xxxxxx
Požadavky
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Práva z toho vzcházející
§ 182
zrušen
§ 183
zrušen
§ 184
zrušen
xxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
2. Převzexx xx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxx
zrušena
Určení poručnictví a opatrovnictví
§ 187
zrušen
xxxxxx xxxi poručenstvím a opatrovnictvím
§ 188
zrušen
xx x xxxxxxxxxví. Podnět zřízení
x xxx
xxxxxx
xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxen
Nutné osvobození od poručenství vůbec;
§ 191
xxxxxx
§ 192
zrušxx
x xxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Dobrovolné důvody osvobozovací
§ 195
zrušen
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxví:
1. testamentární;
§ 196
zrušen
x xxx
xxxxxx
2. zákonné;
§ 1xx
xxxxxx
3. soudní.
x xxx
xxxxxx
Forma skutečného zřízení poručníka
§ 200
zrušen
xxxxxx xxx xxxxxxouti zřízení
§ 201
zrušen
Zodpovědnost poručníka a soudu co do tohoto přxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 203
zrušen
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Slib
§ 205
zrušen
Listina o tom
§ 206
zrušen
Poručenství ústavní
§ 207
zrušen
Poručenství hromadné
§ 208
xxxxxx
Sloučení hlavních poručenských povinností, výchovy a správy jmění v jedné osobě
§ 209
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxoručníkem
§ 211
zrušen
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxšen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 216
zrušen
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Určení výše a pramenů výdajx xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 220
zrušen
x xxx
xxxxxx
Zvláštní povinnosti poručenstva:
b) pokud jde o správu majetku.
Zjištění a zajištění majetku,
§ xxx
xxxxxx
uzamčením a soupisem;
§ 223
zrušen
pak odhadem jmění nebo přímo poručenským soudem,
§ 224
zrušen
nebo prostřednictvím reálního úřadu.
§ 225
zrušen
§ 226
zrušen
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
Všeobecný předpis x xxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
Zvláštní předpisy: o bezprostřední správě jmění, zvláště o drahocennostech;
§ 229
zrušen
o hotových penězích;
§ 230
zrušen
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
o nemovitém;
§ 232
zrušen
xxxxxxx xx xxovésti důležité změny;
§ 233
zrušen
xxx xxxxxxx xistin;
§ 234
zrušen
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
k zajištění nekrytých pohledávek.
§ 236
zrušen
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
Doba vyúčtování
x xxx
xxxxxx
Místo vyúčtování
§ 240
zrušen
Způsob vxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
§ 242
zrušen
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
§ 243
zrušen
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxzletilec bez poručníkova přivolení zavázán
§ 246
zrušen
§ 247
zrušex
§ 248
zrušen
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) pominutím překážky výkonu moci otcovské;
§ 250
zrušen
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) právně předpokládanou zletilostí, nastavší prominutím let;
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Případy úředního propuštění
§ 254
zrušen
§ 255
zrušen
x xxx
xxxxxx
Případy propuštění, ktexx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 258
zrušen
xxbo jiná osoba.
§ 259
zrušen
§ 260
zrušen
Podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
b) závěrexxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Poručníkovo ručení xx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Podpůrné ručení poručenského soudu
x xxx
xxxxxx
Odměna poručníkova:
a) roční;
§ 266
zrušen
xx xxxx xxx xxxxxxxxní
§ 267
zrušen
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
II. O opatrovnictví. Pojem opatrovnictví
§ 269
zrxxxx
Případy opatrovnictví:
§ 270
zrušen
a) pro nezletilce;
§ 271
zrušen
§ 272
zrušen
xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) pro nenarozené;
§ 274
xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Zřízení opatrovnictví
§ 280
zrušen
Omluvné důvody
§ 281
zrušen
Práva x xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Zánik téhož
§ 283
zrušen
xxxxxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
DÍL DRUHÝ
xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Rozdělení věcí podle různosti subjektu, jemuž náležejí
§ 286
zrušen
Věci ničí, veřejný statek a státní jmění
§ 287
zrušen
Obecní sxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Soukromý statek zeměpánův
§ 289
zrušen
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Rozdělení věcí podle rozdílné jejich povahy
§ 291
zrušen
xxxxné a nehmotné věc;
§ 292
zrušen
xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx xxxxxxxxx
x x97
zrušen
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Práva se mají vůbec za movité věci pokládati;
§ 298
zxxxxx
x xxxxxxxnané pohledávky.
§ 299
zrušen
Podle kterých zákonů mají se pxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
Spotřebitelné a nespotřebitelné věci
§ 301
zrušen
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Cenitelné a necenitelné;
§ 3xx
xxxxxx
Měřítko soudního odhxxx
x xxx
xxxxxx
xxxná a mimořádná cena
§ 305
zrušen
Kterou jest vzxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Pojmy věcných a osobních práv k věcem
§ 307
zrušen
§ 308
zrušen
Prvý oddíl
práva k věcem
xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Nabytí držby. Způsobilost osoby k nabytí držby
x xxx
xxxxxx
Předměty držby
§ 311
zrušen
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
a nemůže ho svémocně nabýti
§ 319
zrušen
Účinek pouhého právního důvodu
x xxx
xxxxxx
Požadavek ke skutečnému právu držby
§ 321
xxxxxx
§ 322
zrušen
Držitel nemůže býti vyzván k udání právního důvodu
§ 323
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Jak se stává spoludržitel nepoctivým nebo nepořádným držitelem
§ 327
zrušen
Rozhodnutí o poctivosti držby
§ 328
zrušen
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xrušen
xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
c) nákladu.
§ 331
zrušen
x xxx
xxušen
xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Závazek držitele nepoctivého
§ 335
zrušen
x xxx
xxxxxx
Posuzování poctivosti držby obce
§ 337
zrušen
Pokud se držení stane žalobou nepoctivým
§ 338
zrušen
Držitelův právní prostředek pxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
zvláště prováděním stavby;
§ 340
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
a při nebezpečenství ze zřízené stavby.
§ 343
zrušen
Právní prostředek k zachování stavu držby:
a) při hrozícxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxoti několika zároveň se hlásícím uchazečům o držbu
§ 348
zrušen
Zánik držby:
a) hmotnýcx xxxxx
x xxx
xxxxxx
b) práv zapsaných ve veřejných knihách;
§ xxx
xxxxxx
c) jiných práv.
§ 351
zrušen
x xxx
xxxxxx
HLAVA DRUHÁ
zrušena
Pojem vlastnictví. Vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxxjektivním.
§ 354
zrušen
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 356
zrušen
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 358
zrušen
§ 359
zrušen
x xxx
xrušen
xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 364
zrušen
x xx4a
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 364c
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx práva:
a) Vlastní žaloba vlastnická; komu a proti komu náleží?
§ 366
zrušen
§ 367
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 370
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobcova Proti kterému držiteli tato domněnka platí?
§ 372
zrušen
§ 373
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 375
zrušen
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) předstírxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
c) puštěné držby sporné věci.
§ 378
zrušen
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
HLAVA TŘETÍ
zrušena
Právní požadavky nabytí
§ 380
zrušen
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
1. chycením zvířat;
§ 383
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxx
zrušen
§ 386
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 389
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
zrušen
§ 392
zrušen
§ xxx
xxxxxx
§ 394
zrušen
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 396
zrušen
§ 397
zrušen
c) pokladu.
§ 398
xxxxxx
§ 399
xxxxxx
§ 400
zrušen
x xxx
zrušen
xx x xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
O právu ze záchrany cizí movité věci
§ 403
zrušen
xxxxx xxxxxx
zrušena
Přírůstek
§ 404
zrušen
I. Přirozený přírůstek:
a) přirozených plodin;
b) narození zvířat;
§ 405
zrušen
§ 406
zrušen
xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxšen
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 410
zrušen
xx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxx
x xx2
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 415
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 419
zrušen
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 421
zrušen
§ 422
zrušen
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí
§ 423
zrušen
Prxxxx xxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
Prostředečný způsob nabývací
x xxx
xxxxxx
Způsoby odevzdání: 1. u movitých věcí:
a) hmotné odevzdání;
§ 426
zrušen
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Následek co do věcx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Obzvláště při nabytí:
a) smlouvou;
§ 432
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) rozsuxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
nebo c) odkazem.
§ 437
xxxxxx
Podmínečné vyznačení ve veřejné knize čili záznam
§ 438
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Následek nabytí:
a) v příčině držby;
§ 441
zrušen
xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
c) břemenx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
Rozšíření těchto předpisů na jiná věcná práva
§ 445
zrušen
Forma a opatrnosti vkladů
§ 446
zrušen
xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxa a zástavy
§ 447
zrušen
xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 450
zrušex
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx soudním uložením listin;
§ 451
zrušen
c) symbolickým odevzdxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) záznamem.
§ 453
zrušen
xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 455
zrušen
Zastavení cizí věci
§ 456
zrušen
Objektivní rozsah zástavního práva
x xxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxavy;
§ 458
zrušen
xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
c) po splatnosti pohledávky.
§ 461
zrušen
x xxx
xxxxxx
x 463
zrušen
§ 464
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 466
zrušen
Zánik zástavního práva
§ 467
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 469a)
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xLAVA SEDMÁ
zrušena
Pojem práva služebnosti
x xxx
xxxxxx
Rozdělením služebností ve služebnosti pozemkové a osobní;
§ 473
zrušen
x xxxxx a domovní služebnosti.
§ 474
zrušen
Obvyklé druhy:
a) služebností domovních;
§ 475
zrušen
§ 476
zrušen
b) služebností polních.
§ 477
zrušen
Druhy služexxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§ 479
zrušen
xxxxxx xxxxa služebnosti. Právní důvod k nabytí.
§ 480
zrušen
xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 485
zrušen
§ 486
zrušen
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Právo okna.
§ 488
zrušen
Právo okapu.
§ 489
zrušen
Právo na svod dešťové vody.
§ 490
zrušen
§ 491
zrušen
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Prostor k tomu.
§ 495
zrušen
Právo čerpati vodu.
§ 496
zrušen
xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Právo pastvy.
§ 498
zrušxx
Zákonné ustanovení:
a) o druhu dobytka;
§ 499
zrušen
b) o jeho počtu;
§ 500
zrušen
xx x xxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx užívání;
§ 504
zrušen
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 506
zrušxx
xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
a břemen;
§ 508
zrušen
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Pokud se může vztahovati na spotřebitelné věci.
§ 510
zrušen
Práva a závazky požívatele.
§ 511
zrušen
Zvláště:
a) co do břemen vxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xdržování věcí;
§ 513
zrušen
x) provádění staveb;
§ 514
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) melioračních nákladů.
§ 517
zrušen
xxxxxxx x xxxx
§ 518
zrušen
xxxxxx xxitků při zániku požívání.
§ 519
zrušen
Pokud je osoba k užívání oprávněná nebo požívatel povinen dáti jistotu.
§ 520
zrušen
xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
zrušen
§ 522
zrušen
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Zánik služebnosti. Všeobecně.
§ 524
zrušen
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx5
xxxxxx
b) spojením;
§ 526
zrušen
c) uplynutím času.
§ 527
zrušen
§ 528
zrušen
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxužitelnost na stálé důchody
§ 530
zrušen
xxxxx xxxx
xxušena
Pozůstalost
§ 531
zrušen
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 534
zrušen
Rozdíl mezi dědictvím a odkazem.
§ 535
zrušen
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ xxx
xxxxxx
Dědická způsobilost.
§ 538
zrušen
§ 539
zrušen
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 541
zrušen
§ 542
zrušen
§ 543
zrušen
x xxx
xxxxxx
Dle které doby jest posuzovati způsobilost.
§ 54x
xxxxxx
x xxx
xxušen
Účinek přijetí dědictví.
§ 5xx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 550
zrušen
Zřeknutí se dědického práva.
§ 551
zrušen
HLAVA DEVÁTÁ
zrušena
Projev poslední vůle
§ xxx
xxxxxx
Náležitosti: xx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Přidělení dědictví:
a) je-li jen jeden dědic;
§ 554
zrušen
b) je-li jich několik bez rozdělení;
§ 555
zrušen
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdni s podíly, druzí bez podílů.
§ 557
zrušen
x xxx
xxxxxx
Kteří dědicové se pokládají za jednu osobu.
§ 559
zrušen
xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 562
zrušen
x xxx
xxxxxx
Projev musí býti rozvážný, určitý a svobodný.
§ 564
zrušen
x xxx
xxxxxx
Příčiny nezpůsxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 567
zrušen
2. prohlášení za marnotratného; pokud;
§ 568
zrušen
xx xxdostatek věku;
§ 569
zrušen
4. podstatný omyl;
x xxx
xxxxxx
§ 571
zrušen
x xxx
xxxxxx
5. řeholní sliby;
§ 573
zrušen
6. těžký kriminální txxxxx
x xxx
xxxxxx
Doba platnosti pořízení.
§ 575
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
1. mimosoudních písemných;
§ 578
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 580
zrušen
§ 581
zrušen
§ 582
zrušen
§ 583
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 586
zrušen
3. soudních.
§ 587
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 589
zrušen
x xxx
xxxxxx
Svědkové nezpůsobilí při poslednícx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 592
[Zrušen dílčí novelou I. § 57.]
§ 593
zrušen
§ 594
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 596
zrušen
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 598
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 600
zrušen
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Dědické smlouvy xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
O xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
HLAVA DESÁTÁ
zrušena
Náhradnictví obecné.
§ 604
zrušen
§ 605
zrušen
xxxxx x něho.
§ 606
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Mlčky učiněné svěřenské náhradnictví.
§ 610
zruxxx
Omezení svěřenského náhradnictví.
§ xxx
xxxxxx
§ 612
zrušen
Práva dědicxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Výklad náhradnictví.
§ 614
zrušen
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 616
zrušen
§ 617
zrušen
xxxřenství.
§ 618
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
zrušen
§ 627
zrušen
§ 628
zrušen
§ 629
zrušen
§ 630
zrušen
§ 631
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 640
zrušen
§ 641
zrušen
§ 642
zrušen
§ 643
zrušen
§ 644
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxx x xxxx xxxx odkázati;
§ 647
zrušen
x xxx
xxxxxx
a koho lze obtížiti tím, aby odkaz zapravil.
§ 649
zrušen
§ 650
zrušen
§ 651
zrxxxx
Náhradnictví při odxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Předměty odkazu.
§ 653
zrušen
x xxx
xxxxxx
Všeobecné vykládací pravidlo při odkazech.
§ 655
zrušen
xxxxxxxx xxxxxisy o odkazu:
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) odkaz věci určité;
§ 660
zrušen
§ 661
xxxxxx
c) věci cizí;
§ 662
zrušen
d) pohledávky;
§ 663
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 667
zrušen
§ 668
zrušen
xx xxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
f) zaopatření; výchovy; nebo stravy;
§ 672
zrušen
§ 673
zrušen
g) svršků; domácího zařízení;
§ 674
zrušen
h) schránky;
§ 675
zrušen
§ 676
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
l) hotovosti;
§ 680
zrušen
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxxu při odkazech.
§ 684
zrušen
xxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxzovníkovo právo na zajištění.
§ 688
zrušen
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x 689
zrušen
Právo dědicovo, jestliže břemena vyčerpávají podstatu;
§ 6xx
xxxxxx
§ 691
zrušen
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 693
zrušen
O zákonnýxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
Zůstavitelovo právo omeziti nebo změniti svoji poslední vůli.
§ 695
zrušen
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
1. Výminka.
§ 696
zrušen
xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) o nemožných nebo nedovolených;
§ 698
zrušen
c) o výmxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) o výmince, vylučující sňatek;
§ 700
zrušen
§ 701
zrušen
Zda výminku dlužno vztahovati i na náhradníky;
§ 70x
xxxxxx
Účinek možné odkládací výminky.
§ 703
zrušen
xx xxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxx
§ 705
zrušen
§ 706
zrušen
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 708
zrušen
3. Příkaz.
§ 709
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ xxx
xxxxxx
O zrušení pořízení a to:
1. zřízením nového pořízení; závěti;
§ 713
zrušen
xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 715
zrušen
xxx xxxxxxe na dříve prohlášenou nezměnitelnost.
§ 716
zrušen
xx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 718
zrušen
xx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 722
zrušen
x xxx
xxxxxx
nebo c) předpokládaným.
§ 724
zrušen
§ 725
zrušen
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
zrušena
Případy zákonné posloupnosti dědické.
§ 727
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Jejich třídy způsobilx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
1. třída: Děti;
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 734
zrušen
2. třída: Rodiče a jejich potomci;
§ 735
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
3. třídxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 742
zrušen
§ 743
zrušen
§ 744
zrušen
§ 745
zrušen
§ 746
zrušen
§ 747
zrušen
§ 748
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Vyloučení vzdálenějších příbuzných.
§ 751
zrušen
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx manžela.
§ 757
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 759
zrušen
Pozůstalost bez dědiců.
§ 760
zrušen
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxti.
§ 761
zrušen
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxm osobám jakožto nepominutelným dědicům přináleží díl povinný.
§ 762
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 766
zrušen
x x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Požaxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xx0
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 772
zrušen
§ 773
zrušen
Jak má býti povinný xxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) při úplném oxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 777
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 780
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 782
zrušen
Kdo má přispěti k úhradě dědického a povinného dílu.
§ 783
zrušen
Způsob vyměření a výpočtu povinného dílu.
§ 784
zrušen
§ 785
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 788
zrušen
x xxx
xxxxxx
nebo do podílu dědického při zákonné posloupnosti dědicxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxxxxxx xx slušné zaopatření.
§ 796
zrušen
HLAVA PATNÁCTÁ
zrušena
Podmínkx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 798
zrušen
Prokázání právního důvodu: přihláška dědická.
§ 7xx
xxxxxx
§ 800
xxxxxx
Účinek přihlášky bezvýhradné,
§ 801
zrušen
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxu nebo nepodmíněnému nastoupení neb odmítnutí dědictví.
§ 803
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 805
zrušen
x xxx
xxxxxx
x x07
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
b) Zajištěxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
d) Svolání věřitelů pozůstalosti.
§ 813
zrušxx
Účinek sxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
neb opomenutí téhož.
§ 81x
xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxí poslední vůle buď od vykonavatele závěti;
§ 816
zrušen
nebo od dědice.
§ 817
zrušen
§ 818
zrušen
Kdy se má dědictví odevzdati.
§ 819
zrušen
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Žaloby dědické.
§ 823
zrušex
Účinkx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
zrušena
Vznik společenství.
§ 825
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Společná práva podílníků.
§ 828
zrušen
Práva podílníka k jeho podílu.
§ 829
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 831
zrušen
§ 832
zrušen
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xe zřetelem k hlavní věci;
§ 833
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxušen
§ 837
zrušen
§ 838
zrušen
xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 840
zrušen
c) k rozdělení.
§ 841
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 843
zrušen
§ 844
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 848
zrušen
§ 848a
zrušen
x xxx
xxxxxx
O obnově a opravě hranic.
§ 850
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Domněnka společenství.
§ 854
zrušen
§ 855
zrušen
§ 856
zrušen
§ 857
zrušen
§ 858
zrušen
Oddíl druhý.
zrušen
HLAVA SEDMNÁCTÁ
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x xxx
xxxxxx
Veřejné přislíbení.
§ 860
zrušen
§ 860a
zrušen
§ 860b
zrušen
Sjednání smlouvy
§ 861
zrušen
§ 862
zrušen
§ 8xxx
xxxxxx
§ 863
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 867
zrušen
x xxx
xxxxen
xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 871
zrušen
§ 872
§ 873
zrušen
§ 874
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 876
zruxxx
x xxx
xxxxxx
3. Mxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 880a
zrušen
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§ 881
zrušen
x xxx
xxxxxx
Forma smluv.
§ 883
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxšen
x xxx
xxxxxx
§ 887
zrušen
Společný závazek a oprávnění.
§ 888
zxxxxx
§ 889
zrušen
x xxx
xxxxxx
Korrealita.
§ 8xx
xxxxxx
§ 892
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 895
zrušen
x xxx
xxxxxx
Vedlejší ustanovení při smlouvách:
1. Výminky;
§ 897
zrušxx
x xxx
xxxxxx
§ 899
zrušen
x xxx
xrušen
2. Pohnutka;
§ 901
zrušen
3. Čas, místo a způsob splnění.
§ 902
zrušen
§ 903
zrušen
§ 904
zrušen
§ 905
zrušen
§ 906
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 910
zrušen
§ 911
zrušen
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 913
zrušen
Vykládací pravidla při smlouvách.
§ 914
zrušen
x xxx
xxxšen
x xxx
xxxxxx
Všeobecná ustanovexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 918
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 920
zxxxxx
x xxx
xxxxxx
Sxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Případy správy.
§ 923
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 926
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 928
zrušen
§ 929
zrušen
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Účinek.
§ 932
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Odšxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxšen
O úmluvě a budoucí smlouvě.
§ 936
zrušen
x xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
HLAVA OSMNÁCTÁ
zrušena
Darování.
§ 938
zrušen
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Darování odměnné.
§ xxx
xxxxxx
§ 941
zrušen
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Forma daxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
a míra darování.
§ 944
zrušen
xxxud dárce ručí za darované.
§ 945
zrušen
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
2. pro nevděk;
§ 948
xxxxxx
§ 9xx
xxxxxx
3. pro zkrácení povinné výživy;
§ 950
zxxxxx
x. povinného dílu.
§ 951
zrušen
§ 952
zrušen
xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Darování na případ smrti.
§ 956
zrušen
HLAVA DEVATENÁCTÁ
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 958
zrušen
Kdy přechází ve smlouvu o zápůjčku nebo o půjčku;
§ 959
zrušen
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
Povinnosti a práva schxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 962
zrušen
§ 963
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 966
zrušen
x xxxxxxxxxxx
§ 967
zrušen
Sekvestr.
§ 968
zrxxxx
Zda-li náleží schovateli mzda.
§ 969
zrušen
xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 970a
zrušen
x xxxx
xxušen
x xxxx
xxxxxx
HLAVA DVACÁTÁ
zrušena
Smlouva o půjčku.
§ 971
zrušxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xe týká užívání;
§ 972
zrušen
xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 974
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 976
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 979
zrušen
§ 980
zrušen
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx
Zápůjčka peněžitá.
§ 985
zrušen
xx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
zrušen
x xxx
xxxxxx
§ 988
zrušen
x xxx
xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
c) zápůjčka v jiných spotřebitelných předmětech.
§ xxx
xxxxxx
Úroky.
§ 993
zrušen
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxx
§ 1000
zrušen
Forma dluhopisu.
§ 1001
zrušen
xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
Smlouva zmocňovací.
§ 1002
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xx04
zrušen
xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
všeobecné nebo zvláštní;
§ 1006
zrušen
neomezené nebo omezené.
§ 1007
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Práva a povinnosti zmocněncovy;
§ 1009
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1011
§ 1012
zrušen
x xxxx
xxxxxx
zmocnitelovy;
§ 1014
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1016
zrušen
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxn
§ 1018
zrušen
x xxxx
xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
nebo konkursem.
§ 1024
zrušen
Pokud závazek trvá dále.
§ 1025
zrušen
§ 1026
zrušen
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx
xrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1029
zrušen
§ 1030
zrušen
§ 1031
zrušen
x 1032
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
v případě nouze;
x xxxx
xxxxxx
nebo k užitku druhého;
§ 1037
zrušen
§ 1038
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxti vůli druhého;
§ 1040
zrušen
Upotřebení věci k prospěchu druhého.
§ 1041
zrušen
§ 1042
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxCÁTÁ TŘETÍ
zrušena
Směna.
§ 1045
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
zejména co do nebezpečenství
§ 1048
zrušen
§ 1049
zrušen
a užitků před odevzdáním.
§ 1050
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx
xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1058
zrušen
xx xxxxxx xxxti zákonu.
§ 1059
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Povinnosti prodavače,
§ 1061
zrušen
x xxxxxx
§ 1062
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Nebezxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Koupě očekávané věci.
§ 1065
zrušen
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Zvláštní způsoby nxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Prodej x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1070
zxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1073
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1075
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1079
zrušen
xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1081
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Prodej s výhradou lepšího kupce.
§ 1083
zrušen
§ 1084
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1088
zrušen
§ 1089
zrušen
xxxxx xxxxxxx xxxx
zrušena
Smlouva nájemní (pachtovní).
§ 1090
zrušen
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xrušen
Náležitosti.
§ 1092
zrušen
§ 1093
zrušen
xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1095
zrušen
Vzájemná práva:
1. Vzhledem k přenechání, udržování, užívání;
§ 1096
zrušen
§ 1097
zrušen
§ 1098
zrušen
xx xxxxxxxxx
§ 1099
zrušen
3. činži;
§ 1100
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1110
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1119
zrušen
xx xxxxxxím věci.
§ 1120
zrušen
§ 1121
zrušen
II. Dědičný pacht.
§ 1122
zrušen
III. Smlouva o dědičný úrok.
§ 1123
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Úrok z půdy.
§ 1125
zrušen
Nabytí užitkového vlastnictví.
§ 1126
zrušen
Společná práva vrchního a užitkového vlastníka.
§ 1127
zrušen
§ 1128
zrušen
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxo vlastníka.
§ 1129
zrušen
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
§ 1131
zrušen
xxx xx xx xxxx xxxxxxx.
§ 1132
zrušen
xxx xxxxxxx xxxxxnutí?
§ 1133
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Právo při zmeškaném zapravení platu.
x xxxx
xxxxxx
x 1136
zrušen
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Práva a povinnosti užitkového vlastníka vůbec.
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xx xx xo zcizení;
§ 1140
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1142
zrušen
xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
3. břemen;
§ 1144
zrušen
4. záručního listu.
§ 1145
zrušen
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxx xxxxx x xxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
zrušen
x xxxx
xxxxxx
HLAVA DVACÁTÁ ŠESTÁ
O smlouvách o služební výkony.
Smlouva služexxx x x xxxxx
x xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxé dílo za plat, vznikne smlouva o dílo.
§ 1152
Není-li ve smlouvě stanoven plat ani umluvena bezplatnost, přiměřený plat platí za vymíněný.
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx služby nelze převésti. Pokud x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx není-li při službách takového druhu jiného obyčeje, buď plat zapraven po výkonu služeb.
Je-li plat vyměřen podle měsíců nebo kratších období, buď zapxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xusu nebo jednotlivých výkonů, buď zapraven za výkony již provedené koncem každého kalendářního týdne, jde-li však o služby vyššího druhu, koncem každxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxňován podle kusu nebo jednotlivých výkonů, může žádati před dospělostí platu zálohu, přiměřenou vykonaným službám a jeho výlohám.
§ 1154b
zrušxx
§ 1155
xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxnavatelově; musí si však započísti, čeho ušetřil tím, že služba nebyla vykonána, nebo co vydělal jinakým zaměstnáním nebo vydělati úmyslně zameškal.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§ 1156
Byl-li zaměstnaný při služebním poměru, který je hlavním působištěm jeho výdělečné činnosti, přijat do domácnosti službodárcovy, je tenxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a pomoc lékařskou a nutné léky po čtrnáct dní, trval-li služební poměr již čtrnáct dní a po čtyři týdny, trval-li již půl roku.
Výživu a pomoc lze poskytnxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxřen v nemocnici.
Povinnosti, jež zaměstnavatel má podle těchto ustanovení, nevzejdou, když služební poměr byl sjednán jen na dobu přechodné potřeby x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xsob, lze započítati do peněžitých platů zaměstnaného připadajících na dobu onemocnění.
Zánik nároků.
§ 1156b
Závazky, jež zaměstnavatel xx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxbylo způsobeno onemocněním nebo jinými důležitými důvody, které se týkají osoby zaměstnaného ve smyslu § 1154b. Bude-li zaměstnaný propuštěn, protoxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
Povinnost zaměstnavatelovy péče.
§ 1157
zrušen
Skončení služebního poměru.
§ 1158
Služební xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxsíci oběma stranami kdykoliv.
Služební poměr smluvený na dobu života nějaké osoby nebo na dobu delší pěti let může býti rozvázán zaměstnaným, když uplxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxi výpovědí podle následujících ustanovení.
Výpovědní lhůty.
§ 1159
Výpověď se připouští: kdykoliv pro nejbližší den, když při služebním pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xro konec kalendářního týdne, když takový služební poměr je hlavním působištěm výdělečné činnosti zaměstnaného a již tři měsíce trval, nebo když plat jx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxdi.
§ 1159a
Když služební poměr, jehož předmětem jsou služby vyšší, je hlavním působištěm výdělečné činnosti zaměstnaného, a trval již tři měsíxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxvázati služební poměr dodržením aspoň čtrnáctidenní výpovědní lhůty.
§ 1159c
Výpovědní lhůta musí býti vždy pro obě strany stejná. Byly-li ujexxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xové místo, buď mu za tím účelem po výpovědi na žádost dán přiměřený volný čas bez snížení platu.
Konkurs.
§ 1161
Jak působí na služební poměr vyxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxli sjednán na určitou dobu, před projitím této doby, jinak ale bez dodržení výpovědní lhůty z důležitých důvodů každou stranou.
§ 1162a
Vystoupíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxu škody pro nesplnění smlouvy. Bude-li zaměstnaný předčasně propuštěn pro nějaké zavinění, je povinen dáti náhradu škody pro nesplnění smlouvy. Za prxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxního poměru nepozbyly pro zaměstnavatele své hodnoty zcela nebo z největší části.
§ 1162b
Propustí-li zaměstnavatel zaměstnaného předčasně bxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xobu, která by musila projíti až do skončení služebního poměru uplynutím smluvní doby nebo řádnou výpovědí, ale vpočte se to, co ušetřil nevykonávaje slxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdati celý plat, náležející mu za tuto dobu beze srážky.
§ 1162c
Jsou-li obě strany vinny předčasným zrušením služebního poměru, rozhodne soudce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxynutí dne, kdy mohly býti vzneseny, jinak jsou vyloučeny.
Vysvědčení.
§ 1163
Při skončení služebního poměru buď zaměstnanému na jeho žádosx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxnámky ve vysvědčení, které by znesnadnily zaměstnanému získání nového místa, jsou nepřípustny.
Vysvědčení zaměstnaného, jež jsou uschována u zaměxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx4, odst. 3, 1154 b), 1155, 1156-1159 b), 1160, 1162-1163, nemohou býti pracovní smlouvou ani zrušena ani omezena.
2. Smlouva o dílo.
§ 1165
zxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
O zmaru provedení.
§ 1168
zrušen
§ 1168a
zrušen
Povinnost péčex
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx platu.
§ 1170
zrušen
x xxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§ 1172
§ 1173
[zrušen § 43 odst. 2 zákona z 11. května 1923 č. 106 Sb. zx x xxx xxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx
zrušena
Vznik výdělečné společnosti. Pojem.
§ 1175
zrušen
xxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1179
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxo příspěvku.
§ 1181
zrušen
xxxxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1183
zrušen
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1186
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Doplatek ke kmenovému jmění;
§ 1189
zrušen
Provozování svěřených obchodů;
§ 1190
zrušen
xxxxxx xx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1194
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ xxxx
xxxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx
Súčtování;
§ 1198
zrušen
x xxx9
zrušen
§ 1200
zrušen
Poměr vůči společníkům.
§ 1201
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1204
zrušen
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx
§ 1205
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxšen
x xxxx
xxxxxx
§ 1210
zrušen
§ 1211
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1214
zrušen
Dělení společenského jmění.
§ 1215
zrušen
§ 1216
zrušen
xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxx
x xxxx
zrušen
xxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1220
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1223
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
a důkaz o něm.
§ 1226
zrušen
Předmět věna a práva manžela a manželky vzhledem k němu.
§ 1227
zrušen
§ 1228
zrušen
§ 1229
zrušen
2. Obvěnění.
x xxxx
xxxxxx
§ 1231
zxxxxx
3. Jitřní dar.
§ 1232
zrušen
x. Společenství statků.
§ 1233
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
5. Správa a požívání původního nebo nxxxxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1239
zrušen
§ 1240
zrušen
x xxxx
xxxxxx
6x xxxxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1243
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Zajištění věna, obvěnění a vdovského platu;
§ 1245
zrušen
Darování mezi manžely a snoubencix
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Předpis o připojených výminkách.
§ 1251
zxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx2
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1257
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Spolčení dětí.
§ 1259
zrušen
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxxx
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
nebo 3. soudního rozvodu;
§ 1264
zrušen
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
5. rozluky xxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1268
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1271
zrušen
xx xxxx
x xxxx
xxxxxx
3. los;
§ 1273
zrušex
§ 1274
zrušen
xx xxxxx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1276
zrušen
xxxxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxn
xxxx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1280
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxen
x xxxx
xxxxxx
5. doživotní důchod;
§ 1284
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1290
zrušen
§ 1291
zrušen
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
HLAVA TŘICÁTÁ
xxxxxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
O povinnosti k náhradě škody;
1. O škodě se zaviněním;
§ 1295
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1300
zrušen
xxxo b) několika účastníků.
§ 1301
zrušen
§ 1302
zrušen
§ 1303
zrušen
x xxxx
xxxxxx
2. z užívání práva;
§ 1305
zrušen
xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1306a
zrušen
§ 1307
zrušen
§ 1308
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1310
zrušen
xx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1313a
xxxxxx
§ 1314
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xrušen
xx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1321
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x 1323
zrušen
§ 1324
zrušen
xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1327
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xx xxxx
x xxxx
xxxxxx
4. na jmění.
§ 1331
zrušen
§ 1332
zrušen
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1334
zrušen
§ xxxx
xxxxxx
Výminka smlouvy o náhradu (konvencionální pokuta).
§ 1336
zrušen
Závxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Právní prostředek k odškodnění.
§ 1338
zrušen
§ 1339
zrušen
§ 1340
zrušen
x xxxx
xxxxxx
DÍL TŘETÍ
zrušen
HLAVA PRVÁ
zrušena
Ustanovení právům spoxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxy utvrzení práva:
§ 1343
zrušen
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1345
zrušen
a) Jako rukojmí;
§ 1346
zrušen
b) jako spolxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Rukojmí postižnýx
x xxxx
xxxxxx
xxx xx xxxx xxxučiti.
§ 1349
zrušen
xx xxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1351
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1354
zrušen
xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1358
zrxxxx
§ 1359
zrušen
§ 1360
zrušen
§ 1361
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxoby zániku rukojemství.
§ 1363
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1365
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1367
zrušen
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1370
zrušen
Nedovolené výminky.
§ 1371
zrušen
x xxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1374
zrušen
HLAVA DRUHÁ
zrušena
Změna práv a závazků:
§ 1375
zrušen
1. novací;
§ 1376
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1378
zrušen
§ 1379
zrušen
xx xxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Neplatnost narovnání hledíc k předmětu.
§ 1382
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
nebo hledíc k jiným nedostatkům.
§ 1385
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1387
zrušen
x xxxx
xxxxxx
Objem narovnání.
§ 1389
zrušen
Účinek hledíc k vedlejším závazkům.
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
3. cessí.
§ 1392
zrušen
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1395
zrušen
x xxxx
xxušen
xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1402
zrušen
x xxxx
xxxxxx
5. převzetím dluhu.
§ 1404
zrušen
§ 1405
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1407
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1409
zrušen
§ 1410
zrušen
xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
1. Zaplacením.
§ 1412
zrušen
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1414
zrušen
§ 1415
zrušen
x xxxx
xxxxxx
kdy;
§ 1417
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1420
zrušen
kým;
§ 1421
zrušen
§ 1422
zrušen
§ 1423
zrušen
komu;
§ 1424
zrušen
Složení dluhu k soudu.
§ 1425
zrušen
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1429
zrušen
x xxxx
xrušen
xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxšen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1436
zrušen
x xxxx
xxxxxx
2. kompensací.
§ 1438
zrušen
x xxxx
xxxxxx
§ 1440
zrušen
§ 1441
zrušen
§ 1442
zrušen
§ 1443
zrušen
xx xxxxxxxxxx.
§ 1444
zrušen
xx xxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
§ 1446
zrušen
xx xxxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
6. smrtí.
§ 1448
zrušen
xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
O uvedení v předešlý stav.
§ 1450
zrušen
HLAVA ČTVRTÁ
zrušena
Promlčení.
§ 1451
zrušen
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
Kdo může promlčeti a vydržeti.
§ 1453
zrušen
xxxxx xxxxx
x xxxx
xxxxxx
Které předměty.
§ 1455
zrušen
§ 1456
zrušen
§ 1457
zrušen
x xxxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx
x xxxx
xxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx