Vyhledávání v celém ASPI

PředpisyJudikaturaČlánky a jiné dokumentyKomentářePředpisy EU a SDEUPrůvodce rekodifikacíVzoryUsnesení vlády ČRVeřejnoprávní smlouvy obcíVybraná judikaturaPřeložená legislativaPředpisy měst a obcí ČRMeritumMonografieNavigátorExpertní databáze ÚOHSTechnické normy ČSN

Předpisy

Judikatura

/

Články a jiné dokumenty


Komentáře

Předpisy EU a SDEU


Průvodce rekodifikací

Vzory


Usnesení vlády ČR


Veřejnoprávní smlouvy obcíVybraná judikatura


Přeložená legislativa

Předpisy měst a obcí ČR

Meritum

Monografie

Navigátor

Expertní databáze ÚOHS

Technické normy ČSN

Aktuální informace k nouzovému stavu a koronavirové pandemii
>>> Klikněte zde <<<

Nejhledanější dokumenty

Základní předpisy

  • 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách (s komentářem)
  • 240/2000 Sb. Krizový zákon (s komentářem)
  • 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví (s komentářem)
  • 118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (s komentářem)
  • 239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému (s komentářem)
  • 110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR (s komentářem)
  • 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění (s komentářem)
  • 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách (s komentářem)
  • 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích (s komentářem)
  • 82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (s komentářem)